Danh bạ các xã, thị trấn

Nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

 

 

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

 

 

I

THƯỜNG PHƯỚC 1

 

1

Lê Huy Huyền

Chủ tịch

3595070

0919297844

 

 

lhhuyen.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Mai Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

3588069

0919522350

 

 

mvtuan.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Phan Sớt Nhiều

Phó Chủ tịch

3595070

0919741835

 

 

psnhieu.@dongthap.gov.vn

 

 

II

THƯỜNG PHƯỚC 2

 

1

Trần Hồng Phúc

Chủ tịch

3595044

0986554511

 

 

thphuc.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Châu Văn Tạo

Phó Chủ tịch

3595044

 

 

 

cvtao.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

3595044

0919 574 436

 

 

      nvtuan.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

 

 

 

III

THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI TIỀN

 

1

Phạm Thành Nhi

Chủ tịch

3589113

0974685068

 

 

ptnhi.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Phan Thị Chi

Phó Chủ tịch

3589113

0944135868 

 

 

ptchi.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Bùi Thanh Tâm

Phó Chủ tịch

3589113

0919918189

 

 

bttam.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

 

 

 

IV

XÃ THƯỜNG LẠC

 

1

Trịnh Văn Bùi

Chủ tịch

3584404

0919947945

 

 

tvbui.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Võ Thị Hương Giang

Phó Chủ tịch

3584404

 

 

 

vthgiang.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

4

Dương Hoàng Phong

Phó Chủ tịch

3584404

 

 

 

dhphong.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

V

XÃ LONG KHÁNH B

 

1

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chủ tịch

3590014

0939073484

 

 

ntcvan.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Phan Văn Huy

Phó Chủ tịch

3590014

0834234110

 

 

pvhuy.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Nguyễn Phạm Tùng Chinh

Phó Chủ tịch

3590014

0979538633

 

 

Nptchinh.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

VI

XÃ LONG KHÁNH A

 

1

Trần Văn Ngoan

Chủ tịch

3590013

 

 

 

tvngoan.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Trương Thị Thu Thạnh

Phó Chủ tịch

3590013

0962096440

 

 

tttthanh.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Phạm Hồng Nam

Phó Chủ tịch

3590013

0919918189

 

 

phnam.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

VII

XÃ LONG THUẬN

 

1

Nguyễn Văn Dũng

Chủ tịch

3581004

 

 

 

nvdung.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Nguyễn Thị Diểm

Phó Chủ tịch

3581004

0919994834

 

 

ptdiem.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Khương Văn Kiên

Phó Chủ tịch

3581004

 

 

 

kvkien.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

VIII

XÃ PHÚ THUẬN A

 

1

Nguyễn Văn Nghĩa

Chủ tịch

3582011

0939478173

 

 

nghianv.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Nguyễn Văn Mỹ

Phó Chủ tịch

3582011

0917194809

 

 

nvmy.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Bùi Tuấn Anh

Phó Chủ tịch

3582011

0946150814

 

 

btanh.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

IX

XÃ PHÚ THUẬN B

 

1

 Đoàn Ngọc Nhi

Chủ tịch

3582600

0918.656.385

 

 

dnnhi.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Phạm Ngọc Thức

Phó Chủ tịch

3582600

0919.154.502

 

 

ntdiem.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

 

Phó Chủ tịch

3582600

 

 

 

.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

X

XÃ THƯỜNG THỚI HẬU A

 

1

Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch

3588069

0919522350

 

 

nttuan.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

2

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

3588069

 

 

 

nvtuan.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

3

Châu Văn Lơ

Phó Chủ tịch

3588069

 

 

 

cvlo.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp