VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 50/TB-UBND 26/05/2021 Về việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2021
2 52/TB-UBND 26/05/2021 Về việc điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 856/TB-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân Huyện
3 2382/QĐ-UBND 26/05/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
4 54/TB-VP 26/05/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Huyện/Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Sơ kết công tác vận động hiến máu tình nguyệt đợt 2, triển khai Kế hoạch hiến máu đợt 3 năm 2021
5 98/BC-BCĐXDNTM&TCC 27/05/2021 Đánh giá kết quả duy trì và nâng chất các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2019
6 2368/QĐ-UBND 25/05/2021 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo hạ tầng đô thị khu vực Chợ Thường Thới
7 142/KH-UBND 25/05/2021 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
8 141/KH-UBND 25/05/2021 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2021
9 660/UBND-HC 25/05/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
10 658/UBND-HC 25/05/2021 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn Huyện
11 661/UBND-HC 25/05/2021 V/v tổ chức họp dân lấy ý kiến phương án giải phóng mặt bằng công trình: Nạo vét kênh Tứ Thường 1, 2
12 654/UBND-HC 25/05/2021 V/v đưa trẻ em mồ côi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Đồng Tháp
13 2369/QĐ-HĐBC 25/05/2021 Vê viêc thành lập Tổ giúp viêc bình chọn sản phẩm công nghiêp nông thôn tiêu biểu trên huyên Hồng Ngự năm 2021
14 2367/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước năm 2021 từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu (đợt 2)
15 2365/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc phân khai nguồn vốn ngân sách hỗ trợ hoạt động của Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện Hồng Ngự
16 39/TB-UBND 27/04/2021 Về việc phân công trực lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
17 113/KH-UBND 26/04/2021 Phát động phong trào thi đua chuyên đề về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2021
18 1783/QĐ-UBND 26/04/2021 Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm dân cư Ngã tư Cây Da, xã Thường Lạc
19 111/KH-UBND 26/04/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
20 111/KH-UBND 26/04/2021 Phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026