VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1646/BC-SKHCN 02/12/2020 Bc Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021
2 1645/SKHCN-KHTC 01/12/2020 Vv góp ý dự thảo danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2020-2025
3 169/QĐ-SKHCN 25/08/2020 Quyết định thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
4 168/QĐ-SKHCN 24/08/2020 Quyết định Hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
5 1117/SKHCN-QLCN 24/08/2020 V/v cung cấp thông tin về tình hình hoạt động đổi mới sáng tạo
6 1116/SKHCN-QLCN 24/08/2020 V/v Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020
7 1115/SKHCN-VP 24/08/2020 V/v cử đại diện tham gia Hội đồng xét chọn cá nhân tham gia Chương trình “Tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông”
8 1114/SKHCN-QLCN 24/08/2020 V/v rà soát, điều chỉnh thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đồng Tháp
9 1113/SKHCN-QLCN 24/08/2020 V/v góp ý đầu tư dự án nhà máy cấp nước của DNTN Nguyễn Hữu Điện
10 1112/SKHCN-KHTC 24/08/2020 V/v góp ý dự thảo mức chi cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương, ngành
11 1110/SKHCN-QLKH 21/08/2020 Tham vấn ý kiến chuyên môn về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động của tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh toàn cầu hóa
12 1109/SKHCN-QLKH 21/08/2020 V/v thay đổi thời gian họp hội đồng tư vấn đánh gía, nghiệm thu để tài KH&CN cấp Tỉnh - “Cải thiện phẩm chất trái Quýt Hồng huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
13 1108/SKHCN-QLKH 21/08/2020 V/v lập hồ sơ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị sỏi ống mật chủ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
14 1107/PLHĐ-SKHCN 21/08/2020 Phụ lục hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ - Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp
15 1106/SKHCN-QLKH 21/08/2020 V/v lập hồ sơ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cộng đồng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
16 1105/SKHCN-QLKH 21/08/2020 V/v lập hồ sơ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Xây dựng phác đồ giảm đau sau mổ có sử dụng Ketamin liều thấp phối hợp với morphin tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
17 1104/TB-SKHCN 21/08/2020 Thông báo kết luận của cuộc họp giao ban tháng 8/2020
18 1103/SKHCN-QLKH 21/08/2020 V/v điều chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Xây dựng quy trình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác và đa dạng hóa sản phẩm chế biến khoai lang tím Nhật tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
19 1102/SKHCN-QLKH 21/08/2020 V/v lập hồ sơ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống xử lý nước nhiễm arsen tại một số trạm cấp nước sinh hoạt hiện hữu chưa đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 1101/SKHCN-QLKH 21/08/2020 V/v lập hồ sơ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Xây dựng mô hình xử lý nước thải từ quá trình nuôi lươn bằng biện pháp sinh học tại huyện Tam Nông