VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1085/TB-SKHCN 18/08/2020 Thông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hộ kinh doanh Mật ong Mai Huyền
2 1084/TB-SKHCN 18/08/2020 Thông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hộ kinh doanh Nghĩa Nhân
3 1083/SKHCN-KHTC 18/08/2020 V/v kinh phí họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020
4 160/QĐ-SKHCN 17/08/2020 QĐ hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp - Cty TNHH Nông Sản Chú Chín
5 1082/SKHCN-VP 17/08/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
6 1081/SKHCN-TĐC 17/08/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
7 1080/SKHCN-TĐC 17/08/2020 V/v tổng kết việc thực hiện Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng trên địa bàn Tỉnh
8 1079/SKHCN-QLCN 17/08/2020 V/v hỗ trợ thông tin về Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020
9 1078/SKHCN-VP 17/08/2020 V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về công tác tuyển dụng công chức, viên chức
10 1077/TTr-SKHCN 17/08/2020 Tờ trình về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ (lần 3)
11 1076/BC-SKHCN 17/08/2020 Báo cáo về việc thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn xây dựng dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ (lần 3) (Hoàn chỉnh theo Công văn số 1708/STC-TCĐT)
12 1075/SKHCN-QLCN 17/08/2020 V/v hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “MADE IN DONG THAP”
13 1074/SKHCN-QLKH 17/08/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình hợp tác
14 1073/SKHCN-QLKH 17/08/2020 V/v góp ý về nội dung đề xuất và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
15 1072/SKHCN-QLCN 17/08/2020 V/v mời tham dự Hội đàm về kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ
16 1071/SKHCN-QLKH 17/08/2020 V/v tham vấn ý kiến chuyên môn về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - 02 đề xuất
17 1070/SKHCN-QLKH 17/08/2020 V/v báo cáo tình hình tạo việc làm tại chỗ bền vững cho lao động nông thôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới
18 1069/BC-SKHCN 17/08/2020 Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ (lần 3) Tên dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ (Hoàn chỉnh theo Công văn số 1708/STC-TCĐT)
19 1068/SKHCN-QLCN 14/08/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg
20 1067/BC-SKHCN 13/08/2020 Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020