VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1052/SKHCN-VP 11/08/2020 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19
2 1051/SKHCN-KHTC 11/08/2020 V/v trao đổi, thống nhất kinh phí thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm - Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu và giá thể trồng hoa kiểng quy mô công nghiệp cho Làng hoa Sa Đéc
3 1050/SKHCN-VP 11/08/2020 V/v góp ý dự thảo Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc Gia Tràm Chim, giai đoạn 2011-2030
4 1049/SKHCN-QLKH 11/08/2020 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo Chương trình phối hợp với Bộ KH&CN
5 1048/SKHCN-VP 10/08/2020 V/v cử đại diện tham gia Đoàn thanh tra
6 153/QĐ-SKHCN 07/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kinh phí đề tài cấp cơ sở - Nghiên cứu mối liên quan giữa biến chứng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ với thang điểm CHA2DS2-VASc và dấu ấn sinh học
7 152/QĐ-SKHCN 07/08/2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá,nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Hoàn thiện quy trình chế biên dưa môn
8 1047/SKHCN-QLKH 07/08/2020 V/v tính khả thi của nhiệm vụ “xây dựng mô hình nuôi Trai đen cánh dày (Sinohyriopsis cumingii Lea, 1862) lấy ngọc tại Đồng Tháp”
9 1046/TB-SKHCN 07/08/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở - Hoàn thiện quy trình chế biên dưa môn
10 1045/SKHCN-QLKH 07/08/2020 V/v mời tham dự cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở - Hoàn thiện quy trình chế biên dưa môn
11 1044/SKHCN-QLKH 07/08/2020 V/v mời tham dự cuộc họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở - Hoàn thiện quy trình chế biên dưa môn
12 1043/SKHCN-QLKH 07/08/2020 V/v tham vấn ý kiến chuyên môn về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh - Hiệu quả của tầm soát chủ động bệnh lao tiềm ẩn và lao đang hoạt động bằng chiến lược 2X
13 1042/BC-SKHCN 07/08/2020 Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ
14 1041/BC-SKHCN 06/08/2020 Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất công tại Sở Khoa học và Công nghệ
15 1040/SKHCN-QLKH 06/08/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp
16 1039/KH-SKHCN 06/08/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 158 /KH-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp
17 151/QĐ-SKHCN 05/08/2020 Quyết định về việc bố trí phụ trách kế toán Sở Khoa học và Công nghệ - Trương Thị Anh Thư
18 1038/SKHCN-VP 05/08/2020 V/v triển khai kiểm tra, rà soát về công tác tuyển dụng
19 1037/SKHCN-QLKH 05/08/2020 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện "Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025
20 1036/TB-SKHCN 05/08/2020 Thông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phi đăng ký mã số mã vạch của Hộ Kinh Doanh Duy Đôn