null Lịch hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

Xúc tiến Thương mại Hội chợ - Triển lãm

Lịch hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

 

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn