Thông tin liên hệ

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Số điện thoại: 0277 3853382    fax: 0277 3853381


 

Danh mục chính Menu