Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp là cơ quan thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

Trang chủ Chuyên mục Về Chúng tôi

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp là cơ quan thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư

1. Tên gọi bằng tiếng Việt: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

2. Tên Trung tâm viết bằng tiếng Anh: Dong Thap Trade, Tourism and Investment Promotion Center; tên viết tắt: DOTIP.

Vị trí

 1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương và các ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh các chính sách xúc tiến về thương mại, du lịch và đầu tư; tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trên địa bàn Tỉnh, thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với Trung tâm Phát triển du lịch Tỉnh quảng bá du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch 05 năm, hàng năm về xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh; chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh đã được phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ khác về xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư được Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao.

2. Hợp tác với các cơ quan xúc tiến của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến.

3. Phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến, các Hiệp hội trong và ngoài nước nhằm xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.

4. Tổ chức, phối hợp tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

5. Tổ chức, phối hợp tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Tỉnh đến doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước.

6. Tổ chức, phối hợp tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ hội quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm, mở rộng kênh phân phối tại thị trường nông thôn, qua đó giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

7. Tổ chức, phối hợp tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp trong Tỉnh tham dự các hội chợ, triển lãm, các diễn đàn thương mại, du lịch, đầu tư trong và ngoài nước.

8. Tổ chức, phối hợp tổ chức hỗ trợ đoàn doanh nghiệp của Tỉnh đi nghiên cứu, khảo sát thị trường trong nước và ngoài nước nhằm giúp các đơn vị kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

9. Tổ chức hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp của Tỉnh mở, tham gia các phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

10. Tổ chức, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm các chuyên đề về thương mại, du lịch, đầu tư; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

11. Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường về du lịch trong và ngoài nước.

12. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp đón các tổ chức xúc tiến du lịch, các hãng lữ hành đến tỉnh Đồng Tháp tham quan, khảo sát tìm hiểu các sản phẩm du lịch của Tỉnh.

13. Tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Đồng Tháp đến các tổ chức xúc tiến du lịch, các hãng lữ hành, du khách trong và ngoài nước.

14. Phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, hình ảnh, quà tặng, video clip, logo, slogan,… phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư.

15. Tổ chức điều hành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp để cung cấp thông tin, kết nối cung cầu, thị trường, sản phẩm cho doanh nghiệp, khách du lịch, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, cung cấp thường xuyên các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế, cơ chế chính sách ưu đãi của Tỉnh trong từng thời kỳ cho các doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến nhằm kêu gọi thu hút đầu tư.

16. Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đến tỉnh Đồng Tháp đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

17. Thực hiện công tác tổng hợp, sơ, tổng kết và báo cáo hàng năm theo quy định.

18. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Danh mục chính Menu