null Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển sản phẩm OCOP

Xúc tiến Thương mại Doanh nghiệp OCOP

Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển sản phẩm OCOP

Từng bước hỗ trợ chủ thể tham gia Chương trình OCOP ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ, cũng như góp phần cho thành công chung của Chương trình OCOP tỉnh Đồng Tháp, chiều ngày 14/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP”.

Hội thảo thu hút sự tham gia đông đủ của các chủ thể có sản phẩm OCOP

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận về quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng; vai trò của tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; truy xuất nguồn gốc với vai trò nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP.

Các chuyên gia cho rằng, cần tra cứu thông tin sở hữu trí tuệ để định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, quyết định đầu tư, khởi nghiệp và phục vụ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tránh trùng lặp; đồng thời, tránh bộc lộ các ý tưởng, giải pháp công nghệ, cách thức kinh doanh và nên có những biện pháp bảo mật phù hợp với từng giai đoạn.

Trong định hướng phát triển sản phẩm OCOP cần tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Chuỗi giá trị sen, các sản phẩm từ nem, sản phẩm từ gạo v.v., có sự điều chỉnh phù hợp để nâng cao thương hiệu, giá trị kinh tế.

Chú trọng khai thác tài nguyên và tri thức bản địa kết hợp với công nghệ mới, tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng; tập trung phát triển các sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và nâng cấp các sản phẩm 3 sao lên mức cao hơn v.v..

Bảo quản sản phẩm sau thu hoạch là vấn đề quan trọng đối với sản phẩm OCOP, đặc biệt là nông sản. Do đó, các chủ thể OCOP được giới thiệu về một số giải pháp đóng gói và công nghệ bảo quản sau thu hoạch đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tại Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận các khó khăn, vướng mắc của các chủ thể trong phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm OCOP, việc tuân thủ, chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; thông tin các quy định quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, các chính sách hỗ trợ của tỉnh trong việc hỗ trợ các chủ thể phát triển sản xuất, kinh doanh một cách ổn định và bền vững.

Nguyệt Ánh

dongthap.gov.vn

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn