Xuất bản thông tin

null Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho huyện biên giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho huyện biên giới

Ngày 25/02/2022, Trường Đại học Đồng Tháp làm việc với UBND huyện Hồng Ngự về chương trình liên kết, phối hợp trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, để đáp ứng nguồn nhân lực phát triển khu vực biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc

Tiến sĩ Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ, với tinh thần cầu thị, Trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật nhu cầu xã hội, ứng dụng thực tiễn vào công tác đào tạo chuyên môn. Đồng thời, Trường cũng thông tin về hoạt động tuyển sinh (dự kiến) chính quy năm 2022; thông tin các ngành tuyển sinh đào tạo hình thức vừa làm vừa học; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí ngành giáo dục năm 2022, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch, quản lý văn hóa và công tác xã hội...

Trao quà lưu niệm

Việc tìm hiểu nhu cầu và liên kết đào tạo chính là bước đi trước trong quá trình phát triển giáo dục, góp phần thực hiện Nghị quyết số 03 -NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

Minh Thi