Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự

Nội dung:

Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự

Đ/c  Nguyễn Hùng Tráng

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Email:  

SĐT: 0944999303

Đ/c Nguyễn Việt Thành

Phó Chủ tịch HĐND

Email:  

SĐT: 0913967379

Đ/c  Phan Thanh Tùng

Phó Trưởng ban pháp chế

Email:   

SĐT: 0858121288

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng

Phó Trưởng kinh tế - VHXH

Email:   

SĐT: 

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp