LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Nội dung:

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Ông Nguyễn Văn Khơi

Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

Email: nvkhoi.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0916106481

Ông Trần Văn Bôn

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

Email: tvbon.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0918238590

Ông Huỳnh Văn Tài

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự

Email: hvtai.hhn@dongthap.gov.vn

SĐT: 0918564270

 

Banner lịch làm việc của Lãnh đạo UBND

Banner VBDH

Banner danh bạ thư điện tử

Banner VPDT

Banner Thông tin dự án, đấu thầu, đấu giá

Banner Văn bản QPPL

Banner Hỏi đáp

Banner Lịch tiếp công dân

Tong dai 1022

Barner TTHC

cong khai ngan sach

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp