Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Tin hoạt động

Hồng Ngự công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngày 04/5/2022, huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Năm 2021, huyện Hồng Ngự tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu trong tỉnh về cải cách hành chính, với thứ hạng 03/12 huyện, thành phố. Tổng điểm các chỉ số của huyện là 84,49%. Tuy nhiên vị trí này đã tụt hai bậc, giảm 4,17% so với năm 2020 (vị trí dẫn đầu). Cuộc họp đã chỉ ra các chỉ số đạt chưa cao như: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều hồ sơ giải quyết trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử; thực hiện chế độ báo cáo về thủ tục hành chính còn sai sót... và tập trung thảo luận các giải pháp khắc phục những hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện các chỉ số cải cách hành chính và tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho địa phương; tập trung giải quyết các phản ánh, khiếu nại của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; chú trọng duy trì, cải tiến và tự công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 08 tập thể và 11 cá nhân  tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Minh Thi