Xuất bản thông tin

null Ban chỉ đạo Chuyển đối số huyện Hồng Ngự tổ chức Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 và thực hiện nội dung cam kết với Uỷ ban nhân dân Tỉnh trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban chỉ đạo Chuyển đối số huyện Hồng Ngự tổ chức Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 và thực hiện nội dung cam kết với Uỷ ban nhân dân Tỉnh trên địa bàn Huyện

Ngày 09/8/2022, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hồng Ngự (Ban Chỉ đạo Huyện) tiến hành họp sơ kết đánh giá tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và nội dung cam kết với Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn Huyện. Ông Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp

Qua 06 tháng đầu năm, tình hình chuyển đổi số trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả tích cực; UBND huyện đã ban hành một số văn bản về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số cũng được quan tâm, triển khai bước đầu đạt được một số kết quả nhất định,…

- Về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số:

(1) Về chính quyền số: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về sàn giao dịch điện tử cho 16 hộ sản xuất kinh doanh; 100% cơ quan Nhà nước cấp huyện, cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến là 9.475/15.684 hồ sơ, đạt 60,41% (chỉ tiêu giao là 50%); triển khai thực hiện mô hìnhTuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  và hỗ trợ đăng ký sim chính chủ cho người dân kết hợp trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại các Nhà văn hóa ấp trên địa bàn xã Thường Phước 1”;….

(2) Về kinh tế số: Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Huyện; 100% sản phẩm OCOP được đưa lên ít nhất tại 01 sàn giao dịch thương mại điện tử (có 07 hộ, với 16 sản phẩm).

(3) Về xã hội số: Có 11/34 trường, đạt tỉ lệ 32,35% áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học STEM (chỉ tiêu giao là 15%).

- Về thực hiện các nội dung cam kết với Ủy ban nhân dân Tỉnh:

(1) Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 100% sản phẩm thuộc Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của Huyện có mặt trên sàn thương mại điện tử; (2) Lĩnh vực Y tế: 100% dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử được liên thông; (3) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: Triển khai các ứng dụng giáo dục trên các thiết bị cầm tay, thiết bị di động để người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: (1) Tỷ lệ thực hiện ký số văn bản trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng điện tử chưa đạt 100%; (2)Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ chưa đạt 80% trở lên (toàn huyện có 52/74 TTHC, đạt 70,27%); (3) Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2021, do việc đăng nhập và thực hiện TTHC mức độ 3, mức độ 4 được tích hợp trên cổng DVC Quốc gia bắt buộc người dân phải thực hiện đăng ký sim chính chủ mới đăng ký được tài khoản công dân để thực hiện thủ tục hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị ông Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đánh giá cao công tác triển khai thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn Huyện của thành viên Ban Chỉ đạo Huyện, cũng như sự phối hợp các cấp, các ngành, các đơn vị viễn thông trên địa Huyện. Bên cạnh đó, giao Phòng Văn hoá và Thông tin (Phó trưởng ban) chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo Huyện, các cấp, các ngành và các đơn vị viễn thông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm và nội dung cam kết với Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn Huyện./.

Trần Mỹ