Xuất bản thông tin

null Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri xã Thường Lạc

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tiếp xúc cử tri xã Thường Lạc

Ngày 29/9/2022, Đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị số 1 tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự trước kỳ họp lần thứ tư.

Ông Huỳnh Minh Tuấn Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 trả lời ý kiến cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 tỉnh Đồng Tháp thông tin đến bà con cử tri dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ tư Quốc hội khóa 15, đồng thời thông tin nội dung giải trình của Trung ương về các kiến nghị của cử tri tỉnh nhà như: chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường N1 đi qua tỉnh Đồng Tháp, chính sách liên quan đến người Việt kiều Campuchia ở Việt Nam...

Cử tri nêu lên ý kiến

Qua đó, cử tri Thường Lạc cũng kiến nghị từ khi sáp nhập xã Thường Thới Hậu B về xã Thường Lạc vẫn chưa có quy định cụ thể xã Thường Lạc là xã biên giới, sớm có giải pháp nâng cấp tuyến đường tuần tra biên giới đi qua địa phương, mở lại bến đò Phần Giang để người dân Việt kiều, nhất là con em về học tiếng Việt được thuận lợi, tổ chức tham quan về nguồn cho học sinh để giáo dục lịch sử địa phương, truyền thống dân tộc cho các em. Cử tri địa phương cũng kiến nghị bình ổn giá vật tư nông nghiệp, chế độ khám bệnh bảo hiểm y tế, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cụm dân cư, chế độ đối với gia đình chính sách.

Lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự và Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 đã tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời làm cơ sở để trình lên kỳ họp lần thứ tư Quốc hội khóa 15 sắp tới.

Minh Thi