Xuất bản thông tin

null Thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại một số tuyến phố

Chi tiết bài viết Tin tức

Thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt tại một số tuyến phố

Ngày 11/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự tổ chức thí điểm (12 tháng) thanh toán không dùng tiền mặt tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự.

Việc làm này nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi số, tạo môi trường thanh toán lành mạnh, an toàn để người dân trên địa bàn tỉnh được trải nghiệm những hình thức thanh toán hiện đại, tiếp cận nhanh các ứng dụng, tiện ích trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau thời gian thí điểm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm tổ chức, đánh giá kết quả và từng bước triển khai nhân rộng tại các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện.

Nguồn: 1232/UBND-KT

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn