Xuất bản thông tin

null Ra quân hưởng ứng tháng vận động Bảo hiểm xã hội toàn quốc

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân hưởng ứng tháng vận động Bảo hiểm xã hội toàn quốc

Ngày 23/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Quang cảnh lễ phát động

Tại huyện Hồng Ngự, lãnh đạo Huyện yêu cầu các ngành tập trung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Các hình thức tuyên truyền gồm: treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, cờ phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp chính sách BHXH, tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện và các tuyến đường thường xuyên có nhiều người qua lại…mục tiêu trước mắt số người tham gia BHXH tự nguyện trong lễ ra quân trên 50 người, và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Sau lễ phát động nhiều cán bộ cộng tác viên ngành bảo hiểm bưu điện diễu hành trên các tuyến đường chính vận động người dân cùng tham gia BHXH tự nguyện.

Văn Bửu