Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ vốn cho phụ nữ biên giới phát triển sinh kế

Chi tiết bài viết Tin tức

Hỗ trợ vốn cho phụ nữ biên giới phát triển sinh kế

Nhằm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ biên giới có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế ổn định đời sống Hội LHPN huyện Hồng Ngự tổ chức giải ngân nguồn vốn hỗ trợ mô hình sinh kế cho 30 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của 03 xã biên giới Thường Phước 1, Thường Lạc và Thường Thới Hậu A.

Giải ngân vốn

          Đây đều là những chị em phụ nữ hành nghề buôn bán nhỏ và chăn nuôi tại các địa phương nhưng thiếu vốn để phát triển sinh kế gia đình. Mỗi chị đều nhận được số vốn 5.000.000 đồng không hoàn trả. Tổng số tiền đã giải ngân là 150 triệu đồng.

 Tại buổi giải ngân lãnh đạo Hội LHPN huyện Hồng Ngự mong muốn các hội viên sau khi nhận được nguồn vốn sẽ sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả mô hình sinh kế của gia đình để cải thiện thu nhập nâng cao mức sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Văn Bửu