Xuất bản thông tin

null Hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho người dân biên giới Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho người dân biên giới Hồng Ngự

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm là chủ trương được huyện Hồng Ngự quan tâm triển khai thời gian qua. Trong đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện là đơn vị phụ trách trực tiếp, góp phần giúp cho nhiều lao động tại địa phương có điều kiện khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao thu nhập.

Hỗ trợ vốn cho người lao động để mở rộng sản xuất

Thời gian qua, huyện Hồng Ngự xác định chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay giải quyết việc làm là một trong những chương trình mang tính thiết thực, thúc đẩy quá trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện luôn chủ động phối hợp với UBND cấp xã, thị trấn, tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, cung cấp thông tin về những quy định mới để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay.

Hiện tại, chương trình cho vay giải quyết việc làm được NHCSXH Huyện triển khai với mức cho vay tối đa 2 tỷ đồng/1 dự án đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và 100 triệu đồng đối với người lao động có mục đích sản xuất kinh doanh rõ ràng. Thời gian cho vay 10 năm, lãi suất 7,92%/năm có tiềm năng phát triển, hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm cho người lao động nông thôn.

Tính riêng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đến nay đạt gần 60 tỷ đồng, đã tạo việc làm cho 1.349 lao động. Nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện. Đặc biệt, trong điều kiện phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, nguồn vốn được giải ngân kịp thời, trở thành điểm tựa giúp người lao động khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.  

Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Giống ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A là một trong những trường hợp được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ NHCSXH Huyện. Theo đó, tháng 12 năm 2018, ông Giống được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn này. Ông đầu tư mua hai con dê để nuôi sinh sản. Đến nay, gia đình ông đã tích cực đầu tư chăn nuôi và phát triển đàn dê lên khoảng 20 con dê thịt và sinh sản. Với giá bán bình quân 120 ngàn đồng/kg, thì mỗi con dê ông thu về gần 4,8 triệu đồng. Nhờ đó ông đã tích cực trả nợ Ngân hàng và gửi vốn vào Tổ Tiết kiệm và Vay vốn địa phương.

Chính nguồn vốn này đã góp phần hiệu quả vào chủ trương giải quyết việc làm, khôi phục các ngành nghề truyền thống, hỗ trợ vốn cho người lao động để mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương.

Minh Thi