Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự quan tâm chương trình cho vay nhà ở xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự quan tâm chương trình cho vay nhà ở xã hội

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hồng Ngự tích cực phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình này đã giúp nhiều gia đình công chức, viên chức và người lao động, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hồng Ngự quan tâm chương trình cho vay nhà ở xã hội

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của NHCSXH giúp nhân dân hiểu rõ, tham gia vay vốn tín dụng. Đồng thời tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục, hồ sơ cho vay vốn tới các xã, thị trấn, hội đoàn thể ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn...

Điển hình như gia đình chị Trần Thị Cẩm Mỵ, ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, một trong những hộ được tiếp cận vốn vay ưu đãi đang hoàn thiện căn nhà của mình với đồng vốn vay chương trình Nhà ở xã hội. Chị Mỵ hiện đang công tác tại xã Đoàn Thường Lạc, chồng làm quân sự, có 01 con đi học và 01 con còn nhỏ.

Chị Mỵ cho hay: “Do tổng thu nhập của gia đình thấp nên không đủ tiền xây nhà. Khi được thông tin về chương trình vay nhà ở xã hội, tôi tìm hiểu và được cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn làm hồ sơ rất nhiệt tình. Kết quả là tôi được vay 490 triệu đồng để xây nhà, thời gian vay trên 20 năm, mỗi tháng tôi trả cả gốc lẫn lãi 3,9 triệu đồng. Nói chung nhờ được vay với lãi suất ưu đãi, gia đình tôi được căn nhà mới, ổn định đời sống”.

Tiếp tục năm 2023 để đảm bảo vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công bằng, công tác bình xét cho vay được NHCSXH huyện Hồng Ngự quán triệt thực hiện nghiêm túc từ cơ sở trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Việc bình xét đối tượng do tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện công khai, dưới sự giám sát của UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nhận ủy thác và Trưởng khóm, ấp nhằm thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội.

 Đồng thời, Ngân hàng chính sách xã hội tăng cường phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến văn bản, hướng dẫn của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam giúp nhân dân hiểu rõ, tham gia vay vốn tín dụng, giúp người dân đủ điều kiện và đúng đối tượng tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này.    

Minh Thi