Xuất bản thông tin

null Ra mắt Mô hình Chứng thực điện tử 4.0 và Ngày thứ 7 vì dân

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Ra mắt Mô hình Chứng thực điện tử 4.0 và Ngày thứ 7 vì dân

Vừa qua, Bộ phận một cửa xã Phú Thuận B và tổ chuyển đổi số của xã ra mắt Mô hình Chứng thực điện tử 4.0 và Ngày Thứ 7 vì dân.

Triển khai mô hình chức thực 4.0

Tại ngày làm việc này, Tổ đã phối hợp cùng nhà mạng Viettel tổ chức hoạt động hỗ trợ đăng ký sim chính chủ cho người dân trên địa bàn ấp Phú Lợi B.

​Kết quả, có 50 trường hợp được hỗ trợ đăng ký hoàn tất sim chính chủ của nhà mạng Viettel, hỗ trợ cài đặt tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến Quốc gia, trong đó giải quyết 7 thủ tục chứng thực điện tử. Trước đó, UBND xã phối hợp cùng Đoàn - Hội xã cũng đã hỗ trợ các trường hợp thực hiện công tác cài đặc ứng dụng trên nền số như: e – Đồng Tháp; VNEID, Sổ sức khỏe điện tử…. Đây là hoạt động nhằm góp phần rất lớn trong công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính của địa phương.

Văn Khang