Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Huyện Hồng Ngự công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2023 huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

   Năm 2022, huyện Hồng Ngự tiếp tục chú trọng công tác CCHC và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở. Đánh giá của tỉnh, huyện Hồng Ngự đạt 84,68 điểm, xếp thứ 5/12 huyện, thành phố. Trong 8 lĩnh vực đánh giá, huyện đạt thứ hạng cao ở lĩnh vực cải cách thể chế, công tác chỉ đạo điều hành, cải cách chế độ công vụ.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân

   Tuy nhiên, huyện vẫn còn những hạn chế cần khắc phục trong công tác CCHC thời gian tới như: lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

   Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự đề nghị các đơn vị địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại đơn vị mình; nêu cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ công chức trực tiếp thực thi công vụ.

   Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu quan tâm công tác tuyên truyền CCHC, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên cập nhật và công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm quản lý, đẩy mạnh kiểm tra giám sát quá trình thực hiện; nghiên cứu các mô hình mới, cách làm hay triển khai thực hiện phù hợp thực tế tại đơn vị, địa phương.

Minh Thi