Xuất bản thông tin

null Người dân hiến gần 400 đơn vị máu cứu người

Chi tiết bài viết Tin tức

Người dân hiến gần 400 đơn vị máu cứu người

Ngày 12/6/2020 Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Hồng Ngự kết hợp cùng Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ tổ chức phát động chiến dịch hiến máu nhân đạo đợt 3 năm 2020.

Quang cảnh buổi hiến máu

Trên 500 người là công nhân, công chức, viên chức, lao động và người dân của huyện tham gia hiến máu cứu người, qua khám sàn lọc Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ đã tiếp nhận 388 đơn vị máu, tính chung qua 3 đợt phát động có hàng ngàn người dân tham gia với trên 1.100 đơn vị máu hiến tặng, vượt chỉ tiêu để ra.

           Trong năm 2020 huyện Hồng Ngự tổ chức phát động 6 đợt hiện máu với tổng lượng máu dự kiến thu được là trên 1700 đơn vị,  góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng máu cho bệnh viện trong khu vực phục vụ công tác điều trị và cứu người.

Nguyễn Muội