Xuất bản thông tin

null Biểu dương khen thưởng 27 gia đình tiêu biểu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Biểu dương khen thưởng 27 gia đình tiêu biểu năm 2020

Chiều ngày 26/06/2020  Ban chỉ đạo Xây dựng đời sống ăn hóa huyện Hồng Ngự tổ chức họp mặt và biểu dương, khen thưởng các gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020.

Khen thưởng và trao tặng quà cho các gia đình tiêu biểu

Tại buổi họp mặt, các gia đình tiêu biểu chia sẽ về kinh nghiệm, cách làm hay trong việc phát triển kinh tế, nuôi dạy con ăn học, đặc biệt là việc giữ lửa giữa các thành viên để xây dựng gia đình hạnh phúc. Các hộ gia đình tiêu biểu của huyện đã đóng góp tích cực, gương mẫu trong các phong trào hành động thiết thực như chương trình mục tiệu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm kinh tế giỏi, tham gia chương trình đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng; khởi nghiệp phát triển kinh tế, chuyển đổi cải tạo vườn tạp, vận động công tác từ thiện xã hội…  

Tại buổi họp mặt, UBND huyện Hồng Ngự đã biểu dương, khen thưởng và trao tặng quà cho 27 gia đình tiêu biểu của huyện giai đoạn 2017-2019. Hiện toàn huyện Hồng Ngự có 41 Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và 41 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.

Tân Hợp