Xuất bản thông tin

null Kiểm tra nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Ttrung tâm Văn hóa Học tập Ccộng đồng, lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự cùng các ngành chuyên môn đến kiểm tra tình hình hoạt động của hai Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng ở hai xã Thường Phước 1 và Thường Phước 2.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Thường Phước 1

Hiên cả hai Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng đều được đầu tư cơ bản, trang bị hệ thống âm thanh đầy đủ đảm bảo phục vụ tốt sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Thường Phươc 1, trong năm 2019 đã mở được 24 lớp tập huấn, tuyên truyền với hơn 144 cán bộ, hội viên và quầ chúng nhân dân tham dự. Tuy vậy, hiệu quả của các Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng còn hạn chế, nhiều Trung tâm hoạt động còn bị động, lúng túng trong nội dung, chương trình mở lớp, trong mối quan hệ phối hợp, cơ cấu tổ chức bộ máy và yếu tố đảm bảo để duy trì hoạt động.

Lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự đề nghị UBND xã Thường Phước 1, Thường Phước 2 cần quan tâm đến hoạt động các Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng; tiếp tục quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở,khắc phục các hạn chế ở trung tâm học tập cộng đồng hiện nay; xây dựng các chuyên đề phù hợp với nhu cầu của người dân và địa phương; tăng cường hơn nữa công tác tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để thu hút người dân đến tham gia sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học trên địa bàn.