Xuất bản thông tin

null Tiếp và làm việc với Học viện Chính trị Khu vực II

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp và làm việc với Học viện Chính trị Khu vực II

Sáng ngày 9/7/2020, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự tiếp và làm việc với đoàn giảng viên Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo huyện đã thông tin đến các giảng viên về tình hình phát triển kinh kinh tế xã hội, tôn giáo và công tác tuyên giáo nổi bật của huyện như: là địa bàn biên giới cửa ngõ của tỉnh Đồng Tháp giáp với Vương quốc Campuchia, huyện có thế mạnh về nông nghiệp với cây lúa, cá tra, rau an toàn kết hợp với phát triển thương mại, dịch vụ. Nhiều chương trình, đề án lớn của tỉnh được huyện tập trung thực hiện như Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch góp phần nâng cao đời sống người dân và thay đổi bộ mặt nông thôn. Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị được quan tâm chú trọng.

Đây sẽ là cơ sở để các giảng viên Khoa Triết học, Học viện Chính trị khu vực II đúc kết thực tiễn ở từng địa phương, vận dụng linh hoạt vào lý thuyết giáo trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Học viên sẽ tiếp tục làm việc ở thị xã Hồng Ngự và huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp.

Minh Thi