Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự thu thập thông tin về cung cầu lao động năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự thu thập thông tin về cung cầu lao động năm 2020

UBND huyện Hồng Ngự vừa triển khai tập huấn điều tra thu thập, cập nhật thông tin về cung cầu lao động năm 2020 trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi triển khai

Tại buổi tập huấn, các rà soát viên được hướng dẫn thu thập, cập nhật và ghi chép thông tin Cầu lao động của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn rà soát, cập nhật biến động Cung lao động của tất cả các hộ gia đình, người từ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện.

Công tác điều tra thu thập dữ liệu Cung – Cầu lao động là việc làm định kỳ hàng năm nhằm mục đích cập nhật chính xác thực trạng lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động theo ngành nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật; cập nhật biến động về lao động, việc làm, thất nghiệp trên địa bàn huyện. Kết quả điều tra sẽ được sử dụng phục vụ cho việc định hướng phát triển kinh tế địa phương trong năm kế tiếp.

Tân Hợp