Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở

Ngày 20/7/2020 Trung tâm bồi dưỡng trính trị huyện Hồng Ngự, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho các Bí thư chi bộ ấp và cấp ủy viên cơ sở năm 2020.

Quang cảnh buổi triển khai

Có 40 người là cán bộ phụ trách công tác tổ chức – kiểm tra – tuyên giáo thuộc đảng ủy xã, thị trấn được tập huấn trong đợt này, với 5 nội dung: tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, Bí thư chi bộ: công tác tư tưởng và công tác tổ chức, Đảng bộ cơ sở; công tác dân vận, kiểm tra giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ và phát triển giáo dục, đào đạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý, bào vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; công tác Đảng cùa cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ỡ địa phương; bảo quảng quyền tự do, dân chủ, tuân thủ luật pháp của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Muội