Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Hồng Ngự lần thứ V

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Hồng Ngự lần thứ V

Ngày 30/7/2020  huyện Hồng Ngự tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Hồng Ngự lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025 và biểu dương, khen thưởng 80 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Qua 5 năm, huyện Hồng Ngự xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Nổi bật là các phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, Lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, các mô hình hay trong cải cách hành chính, phát triển sản phẩm OCOP gắn với liên kết tiêu thụ. Đặc biệt, qua phong trào người dân hiến hơn 110.000m2 đất làm đường nội đồng, tu sửa 570 km đường giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong gian đoạn 2020 - 2025, toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Tỉnh phát động như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025; phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; phong trào cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại đại hội, UBND huyện Hồng Ngự biểu dương, khen thưởng cho 31 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Tân Hợp