Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Huyện khóa XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Huyện khóa XII

Sáng ngày 16/09/2020  Ban Thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự tổ chức Hội

nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh buổi triển khai

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Công _Phó bí thư thường trực huyện ủy Hồng Ngự triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chương trình hành động nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực phấn đấu xây dựng huyện Hồng Ngự phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tân Hợp