Xuất bản thông tin

null Tổ Đại biểu số 5 huyện Hồng Ngự tiếp tục đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ Đại biểu số 5 huyện Hồng Ngự tiếp tục đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh

Ngày 02/10/2020, Tổ Đại biểu số 5 huyện Hồng Ngự tiếp tục đóng góp bổ sung ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh cuộc họp

Ngoài những ý kiến đóng góp lần trước, lần này Tổ Đại biểu bổ sung thêm  ý kiến về đầu tư cơ sở hạ tầng ở khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Thường Phước; tạm dừng dự án giao đất cho Công ty Vĩnh Hoàn nuôi cá ở bãi cồn Thường Phước; đầu tư thiết chế văn hóa thể thao cho huyện. Về lĩnh vực y tế, các đại biểu đóng góp cần có chế độ đãi ngộ cho các bác sĩ chính quy về phục vụ ở khu vực biên giới để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Tại buổi đóng góp ý kiến Bí thư huyện ủy Hồng Ngự, Nguyễn Hùng Tráng chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy tổng hợp các ý kiến trên gửi về tỉnh để hoàn tất nội dung Văn kiện tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nguyễn Muội