Xuất bản thông tin

null Phát động chiến dịch hiến máu nhân đạo đợt 6 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát động chiến dịch hiến máu nhân đạo đợt 6 năm 2020

Sáng ngày 10/11/2020 Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Hồng Ngự kết hợp cùng Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ tổ chức phát động chiến dịch hiến máu nhân đạo đợt 6 năm 2020.

Hiến máu tình nguyện

Trên 220 người là công nhân viên chức lao động và người dân của huyện tham gia hiến máu cứu người, qua khám sàn lọc Trung tâm huyết học truyền máu Cần Thơ đã tiếp nhận trên 222 đơn vị máu, tính chung qua 6 đợt phát động có hàng ngàn người dân tham gia với trên 1726 đơn vị máu hiến tặng đạt 99,5% chỉ tiêu tỉnh giao.

Các đợt hiến máu đã góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng máu cho các bệnh viện trong khu vực phục vụ công tác điều trị và cứu người.