Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự nhìn lại một năm phát triển

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Hồng Ngự nhìn lại một năm phát triển

Năm 2020, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Huyện 05 năm giai đoạn 2016-2020, tuy còn nhiều thách thức, khó khăn. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 din biến phức tạp, huyện tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Với sự nỗ, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, năm vừa qua, huyện Hồng Ngự thực hiện hoàn thành 21/21 chỉ tiêu đề ra. Đó là kết quả được đánh giá tại hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tổng kết kinh tế xã hội năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn được huyện xác định là nhiệm vụ trong tâm. Tổng sản lượng lúa cả năm đạt trên 168 ngàn tấn, thực hiện liên kết tiêu thụ lúa được trên 3 ngàn ha.Diện tích hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày tiếp tục được nông dân canh tác hiệu quả, áp dựng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP được 14ha, tạo ra nông sản an toàn mang thương hiệu địa phương.

Đến nay, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015: xã Thường Phước 2 và Long Thuận duy trì 19/19 tiêu chí. Các xã điểm giai đoạn 2016-2020 gồm: xã Thường Lạc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đến nay duy trì được 19/19 tiêu chí sau khi sáp nhập, đối với 3 xã Thường Phước 1, Phú Thuận B và bổ sung xã diện Phú Thuận A cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, 03 xã diện Thường Thới Hậu Long Khánh A, Long Khánh B đạt 15-17 tiêu chí.

Mô hình hội quán tiếp tục nhân rộng. Năm 2020 Huyện thành lập thêm 02 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp ở xã Long Khánh B và Giồng Bàng thuộc xã Thường Phước 1. Đến nay, Huyện có 13 Hợp tác xã nông nghiệp và 01 Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định, tạo điều kiện kết nối sản xuất cho các hộ nông dân, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với tiêu thụ.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, năm 2020 huyện có thêm 2 sản phẩm được công nhận OCOP 03 sao cấp tỉnh gồm: Bún tươi và Bánh Canh Gạo Tú Trinh xã Long Thuận.

Năm 2020, ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19, du lịch trong huyện giảm mạnh doanh thu. Ước cả năm huyện đón gần 30 ngàn lượt khách, trong đó có 2.880 lượt khách quốc tế (giảm khoảng 34.700 lượt). Hiện các điểm du lịch đã hoạt động trở lại trên cơ sở thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lĩnh vực Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, mạng lưới trường, lớp học và trang thiết bị dạy học ở các bậc học, cấp học tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học và tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đều đạt 100%. Huyện có 25/50 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đến cuối năm có thêm 2 trường đạt chuẩn (trong đó có 6 Trường đạt chuẩn mức độ 2).

Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giảm nghèo thực hiện đạt kết quả thiết thực. Đến cuối tháng 11/2020 huyện 70 lao động đi làm việc ở nước ngoài, hiện còn 35 lao động chờ xuất cảnh. Công tác tín đụng chính sách huyện đứng đầu toàn tỉnh. Chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 gần 26 ngàn người, với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng, vận động thành lập 03 cây ATM gạo để cấp phát gạo cho hộ nghèo 3 xã biên giới với gần 15 tấn gạo.

Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, hiện 10 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo có bác sĩ, y sĩ theo quy định. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, nhất là hoạt động phục vụ Nhân dân vui xuân đón tết gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần trong Nhân dân.  Năm 2020 Huyện có trên 95,54% số hộ đạt gia đình văn hóa; có 09 xã văn hóa nông thôn mới, và 01 thị trấn văn minh đô thị.

Năm 2020, công tác cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng ở huyện Hồng Ngự với nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả được các ban ngành, và địa phương triển khai  nhân rộng. Huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhằm duy trì thứ hạng đạt được trong những năm qua.

Các lực lượng thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tốt các địa bàn, nhất là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Những kết quả trên  sẽ là cơ sở để UBND huyện tiếp tục lãnh chỉ đạo và đề ra những giải pháp hiệu quả hơn nữa, góp phần đưa kinh tế xã hội tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2021, huyện tiếp tục đặt mục tiêu lớn trong lãnh đạo, điều hành phát huy thế mạnh kinh tế nông nghiệp làm nền tảng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thương mại dịch vụ và kinh tế biên giới.

Minh Thi