Xuất bản thông tin

null UBND thành phố Cao Lãnh xử lý phản ánh trên Báo Đồng Tháp Online

Chi tiết bài viết Tin tức

UBND thành phố Cao Lãnh xử lý phản ánh trên Báo Đồng Tháp Online

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương về việc kiểm tra, khắc phục phản ánh của Báo Đồng Tháp Online tại các bài viết: “Trụ viễn thông nghiêng ra giữa lộ” (đường Nguyễn Thị Nhị, ấp 1, xã Mỹ Trà), “Biển tên đường bị ngã nằm trong đống củi” (vị trí đầu đường lộ Hoà Tây giao với đường Nguyễn Thái Học, hướng chạy về xã Hoà An, thuộc địa phận xã Hoà An), ngày 23/7, Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh cho biết đã xử lý xong nội dung trên.

Về “Trụ viễn thông nghiêng ra giữa lộ” tại đường Nguyễn Thị Nhị, ấp 1, xã Mỹ Trà, Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã đề nghị Trung tâm Viễn thông (VNPT) thành phố Cao Lãnh kiểm tra, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Đối với phản ánh “Biển tên đường bị ngã nằm trong đống củi” tại lộ Hoà Tây, xã Hoà An, Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh đã chỉ đạo khắc phục. Theo đó, đến ngày 15/7, Ban Quản lý Công trình công cộng thành phố đã hoàn thành việc này.

>> Bài viết “Trụ viễn thông nghiêng ra giữa lộ”

>> Bài viết “Biển tên đường bị ngã nằm trong đống củi”

>> Văn bản của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh

Khải Trường