Xuất bản thông tin

null Thống nhất ranh đất các nền Tuyến dân cư Tân Công Sính - Tràm Chim

Chi tiết bài viết Tin tức

Thống nhất ranh đất các nền Tuyến dân cư Tân Công Sính - Tràm Chim

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương về việc kiểm tra, giải quyết phản ánh của Báo Đồng Tháp tại bài viết “Bất cập trong xác định ranh đất của các hộ dân có nhà trong cụm tuyến dân cư xã Tân Công Sính”, Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông vừa báo cáo kết quả.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng huyện Tam Nông, các hộ dân sinh sống trên Lô K của Tuyến dân cư Tân Công Sính - Tràm Chim cho biết, khung nhà Vinaconex trước đây lắp dựng với kích thước là 4m x 8m (sử dụng móng đúng tâm), còn việc khung (móng) nhà Vinaconex lắp dựng ở vị trí nào trên thửa đất thì các hộ dân không nắm rõ.

Tuy nhiên, ngay từ lúc nhận nền và khung nhà thì các hộ dân đã tự thỏa thuận thống nhất xác định ranh đất nền của 02 hộ liền kề tính từ vách khung nhà Vinaconex đo qua 06m (hướng vào xã Tân Công Sính). Nguyên nhân là do khi lắp dựng khung nhà Vinaconex giữa các khung nhà còn khoảng trống 02m.

Qua trình bày của các hộ dân, ngành chức năng huyện đã tổ chức họp dân và đa số hộ dân thống nhất theo cách xác định ranh đất mà trước đây các hộ đã thỏa thuận (ranh đất tính từ vách khung nhà Vinaconex).

Theo đó, đã thống nhất phương án xác định ranh đất giữa các nền tại Lô K của Tuyến dân cư Tân Công Sính - Tràm Chim lấy từ vách khung Vinaconex theo ý kiến của đa số hộ dân, bởi vì diện tích đất của các nền trong Lô K vẫn đảm bảo 96m2 (6m x 16m), nếu xác định lại ranh đất bằng cách khác thì sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân đã xây dựng trước (phải tháo dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng sát vách nhà bên cạnh) v.v..

Theo Uỷ ban nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông, việc hộ ông Vy Thanh Hoàng không tô vách nhà được là do mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa ông Vy Thanh Hoàng với ông Dương Văn Trạng.

Để không mất đi tình làng nghĩa xóm và tạo thuận lợi cho ông Hoàng tô vách nhà theo như thoả thuận trước đây giữa các hộ dân mà không làm ảnh hưởng đến hộ liền kề khi tiến hành xây dựng, cơi nới và sửa chữa, Uỷ ban nhân dân Uỷ ban nhân dân huyện Tam Nông cho biết, đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Tân Công Sính tiếp tục vận động hộ ông Hoàng, ông Trạng để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

>> Phản ánh của Báo Đồng Tháp

>> Văn bản báo cáo kết quả giải quyết của UBND huyện Tam Nông

Khải Trường