Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 07/02/2020

Du khách Video

Điểm tin online ngày 07/02/2020

Điểm tin online hôm nay gồm có: Đồng Tháp tiếp tục hợp tác SVF phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; Kiểm tra phòng, chống dịch nCoV tại thành phố Cao Lãnh, huyện Lai Vung; Thành lập 28 đội cơ động phản ứng nhanh nCoV; VCF sẽ tặng 1.000 máy trợ thính cho tỉnh Đồng Tháp v.v..

Điểm tin online hôm nay gồm có: Đồng Tháp tiếp tục hợp tác SVF phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; Kiểm tra phòng, chống dịch nCoV tại thành phố Cao Lãnh, huyện Lai Vung; Thành lập 28 đội cơ động phản ứng nhanh nCoV; VCF sẽ tặng 1.000 máy trợ thính cho tỉnh Đồng Tháp v.v..