Xuất bản thông tin

null Dự án xử lý chất thải cần có cơ chế, chính sách ưu đãi

Chi tiết bài viết Tin tức

Dự án xử lý chất thải cần có cơ chế, chính sách ưu đãi

Thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động người dân tham gia thu gom, xử lý chất thải, không vứt rác thải bừa bãi; phân loại rác tại nguồn

Thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động người dân tham gia thu gom, xử lý chất thải, không vứt rác thải bừa bãi; phân loại rác tại nguồn nhằm giảm lượng rác thải phát sinh, xử lý, tăng tỷ lệ thu hồi tái chế rác thải.

Tỉnh sẽ tăng cường đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho thu gom, phân loại chất thải tại nguồn; đầu tư các phương tiện vận chuyển nhỏ để thu gom các tuyến đường nông thôn, khu vực đường giao thông không đảm bảo cho xe rác chuyên dụng lưu thông; chỉ đạo thực hiện xã hội hóa để tăng nguồn lực tài chính thu gom chất thải.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khắc phục ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa các bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý chất thải. Triển khai thực hiện các mô hình, áp dụng công nghệ xử lý rác thải phù hợp cho các xã cù lao, vùng sâu, vùng xa.

Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư xã hội hoá, để khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn, nhất là các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Ngoài ra, Trung ương cần tăng cường hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện các dự án cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm, phục hồi môi trường và đóng cửa các bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.