Xuất bản thông tin

null Phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc tại 03 huyện biên giới

Chi tiết bài viết Tin tức

Phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc tại 03 huyện biên giới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa yêu cầu các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự tăng cường công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc tại 03 địa phương này.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa yêu cầu các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự tăng cường công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc tại 03 địa phương này.

Theo đó, các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tiến hành rà soát, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc ở địa phương, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người chăn nuôi thực hiện việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc. Đẩy mạnh công tác tiêu độc khử trùng, cấp phát thuốc tiêu độc khử trùng cho người chăn nuôi, các vùng có ổ dịch cũ, khu vực biên giới, khu vực tập trung gia súc để vận chuyển, buôn bán, giết mổ.

Các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp nắm bắt diễn biến, phát hiện sớm các ổ dịch tại các địa bàn có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời; phối hợp với chính quyền các địa phương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, dụng cụ bảo hộ, sẵn sàng ứng phó khống chế ổ dịch.

Khi phát hiện động vật mắc bệnh tại địa bàn quản lý phải tiến hành xử lý ngay và báo cáo về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản để hỗ trợ giải quyết kịp thời.