Xuất bản thông tin

null Uỷ ban nhân dân tỉnh giải trình 71 ý kiến của đại biểu HĐND

Chi tiết bài viết Tin tức

Uỷ ban nhân dân tỉnh giải trình 71 ý kiến của đại biểu HĐND

Tại các Tổ thảo luận của kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân đã có 71 ý kiến, kiến nghị ở 08 lĩnh vực. Chiều ngày 06/12, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã giải trình chi tiết các ý kiến này.

Tại các Tổ thảo luận của kỳ họp lần thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, đại biểu Hội đồng nhân dân đã có 71 ý kiến, kiến nghị ở 08 lĩnh vực. Chiều ngày 06/12, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã giải trình chi tiết các ý kiến này.

Nổi bật ở lĩnh vực kinh tế là đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phân tích nguyên nhân 03 chỉ tiêu (tăng trưởng GRDP, GRDP/người và huy động vốn đầu tư phát triển so với GRDP) chưa đạt; cơ sở đưa ra tăng trưởng GRDP năm 2020 đạt 7%.

Vấn đề này, ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết, nguyên nhân 03 chỉ tiêu chưa đạt như kế hoạch đề ra, chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi và thị trường xuất khẩu nông sản gặp khó khăn. Sản xuất công nghiệp của tỉnh cũng phụ thuộc nhiều vào chuỗi nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu nên không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng.

Ngoài ra, tăng trưởng GRDP không đạt kế hoạch còn là do những năm qua Đồng Tháp kiên trì thực hiện mục tiêu của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, không chạy theo sản lượng mà tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

GRDP bình quân đầu người năm 2019 tính theo giá thực tế ước đạt 50,19 triệu đồng/người/năm, tăng 10,6% so với năm 2018 và bằng 99,6% kế hoạch năm 2019. Nguyên nhân cũng là do ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế với những khó khăn của cả 03 khu vực như đã nêu trên - ông Phạm Thiện Nghĩa lý giải.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt 7% là dựa trên cơ sở đánh giá kết quả ước đạt được trong năm 2019 và những dự báo trong năm 2020.

Cụ thể, kinh tế nông nghiệp có nhiều khởi sắc, khôi phục lại tổng đàn heo bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường, năng lực của hợp tác xã được nâng lên, thúc đẩy liên kết tiêu thụ, gắn kết với doanh nghiệp để ổn định đầu ra cho nông sản; tranh thủ các cơ hội từ các hiệp định FTA để gia tăng giá trị xuất khẩu hàng hoá chủ lực của tỉnh; đa dạng phương thức bán hàng, thúc đẩy thương mại nội tỉnh và phân phối hàng hoá thị trường trong nước v.v..

Ngoài lĩnh vực Kinh tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh giải trình 24 ý kiến ở lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng. Trong đó, phần lớn các ý kiến xoay quanh vấn đề phân bổ vốn đầu tư, phân cấp đầu tư; việc đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười, Lai vung, Sa Đéc, Lấp Vò v.v..

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có 17 ý kiến. Về đề nghị tăng số lần thu gom chất thải là các bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã được thu gom về điểm tập trung, không để ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường, ông Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đầu tư, xây dựng các khu lưu chứa chất thải tập trung, nhằm tăng cường thu gom, không gây ứ đọng chất thải tại các bể chứa, gây ô nhiễm môi trường.

Tình trạng rò rỉ nước thải từ các xe thu gom rác (bãi rác Đập Đá) đã được khắc phục. Việc giảm chỉ tiêu đất trồng lúa nước để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông là không phù hợp. Tuy nhiên, đối với nội dung này, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu nghiên cứu để xem xét cho giai đoạn 2021 – 2030, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải trình.

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân tỉnh giải trình 06 ý kiến ở lĩnh vực Tài chính; Nông nghiệp, Nông thôn 11 ý kiến; Văn hoá – Xã hội 06 ý kiến; Nội vụ 03 ý kiến và 03 ý kiến ở lĩnh vực khác.