Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020

Sáng ngày 25/3/2021, Ban Chỉ đạo 35 huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020. Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị.

Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong huyện chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất cho Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 về những vấn đề nổi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Từ đó huyện đã có những thông tin chính thống đến người dân, không để xuất hiện điểm nóng, góp phần ổn định tư tưởng, đảo bảo an ninh trật tự địa phương.

Ban Chỉ đạo 35 huyện cũng làm tốt công tác kiểm soát an ninh thông tin, nhất là trên không gian mạng, chấn chỉnh các hoạt động sai trái. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, mạnh dạn đấu tranh với các quan điểm sai trái.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường công tác phối hợp, dự báo tình hình, kịp thời đề ra các giải pháp hiệu quả.

Minh Thi