Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh ở huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh ở huyện Hồng Ngự

Chiều ngày 15/7/2021 ông Lê Thành Công UV.BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQ VN tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

Thăm và kiểm tra chốt cầu Cái Vừng

Theo đó, đoàn đã đến thăm chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại bến đò số 3 xã Long Thuận và chốt cầu Cái Vừng đây là 2 chốt nối với tỉnh An Giang, Chốt cửa khẩu quốc tế Thường Phước. Tại mỗi nơi đến lãnh đạo tỉnh chia sẽ khó khăn cùng lực lượng chốt trực, ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong tổ trong công tác phòng dịch, động viên và trao tăng mỗi chốt 2 triệu đồng từ nguồn quỹ phòng chống Covid-19 của tỉnh.

Đồng thời, lưu ý các lực lượng tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là chủ quan, vì tình hình dịch diễn biến ngày càng phức tạp.

Văn Bửu