Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự khóa XII tổ chức kỳ họp lần 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự khóa XII tổ chức kỳ họp lần 2

Ngày 30/8/2021 Ông Nguyễn Hùng Tráng_Bí thư huyện ủy Hồng Ngự _Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện chủ trì kỳ họp HĐND huyện khóa XII lần thứ 2.

Ông Nguyễn Hùng Tráng Chủ tịch Hội đồng nhận dân huyện phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid 19 nhưng một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đạt được kế hoạch đề ra. Kết quả trên chính là nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 19484 ha, đạt tỷ lệ 88,2%, tổng sản lượng thu hoạch được hơn 85.000 tấn, năng suất bình quân đạt 7,7 tấn/ha. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được đẩy mạnh thực hiện, nhiều dự án lớn được Tỉnh cho chủ trương đầu tư như dự án Nhà máy chế biến trái cây; dự án Trung tâm thương mại dịch vụ…Công tác an sinh xã hội được thực hiện tích cực, nhất là trong thời điểm dịch Covid 19.

Tại kỳ họp này, đa số các đại biểu thống nhất cao với các báo cáo và tờ trình được nêu. Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2022; Nghị quyết về chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân huyện khó XII; các nghị quyết phê duyệt ngân sách; nghị quyết điều chỉnh vốn đầu tư công; Nghị quyết thông qua chương trình phát triển đô thị cửa khẩu Thường Phước theo tiêu chí đô thị loại V; Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thường Thới Tiền và Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng Ngự gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu bế mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa XII lần thứ 2, ông Nguyễn Hùng Tráng_Bí thư huyện ủy Hồng Ngự _Chủ tịch HĐND huyện Hồng Ngự chỉ đạo trong thời gian tới huyện tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch Covid 19, thực hiện nghiêm túc phương trâm “5k +vaccine”, thực hiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch tích đất trồng lúa kém hiệu quả, cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn trái phục vụ cho dự án nhà máy chế biến trái cây; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình đúng tiến độ.

Tân Hợp