Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự tăng cường giải pháp quản lý người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự tăng cường giải pháp quản lý người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Ngày 19 tháng 9 năm 2021, UBND Huyện ban hành Công văn số 1497/UBND-HC về việc tăng cường giải pháp quản lý lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND Huyện yêu cầu các ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp để người lao động làm có thời hạn ở nước ngoài thực hiện đúng hợp đồng lao động đã ký kết; tuyệt đối không để lao động bỏ trốn ở lại cư trú bất hợp pháp và vi phạm pháp luật nước sở tại, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay. Kịp thời nắm thông tin để hỗ trợ các lao động sắp hết thời hạn đã ký kết trong hợp đồng lao động.

Tăng cường tuyên truyền cho người lao động và gia đình người lao động thực hiện đúng hợp đồng lao động, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật và biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nước sở tại; những rủi ro do bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Nguồn: Công văn số 1479

Kèm văn bản