Xuất bản thông tin

null Thông báo Tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại huyện Hồng Ngự ngày 27/10/2021

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo Tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại huyện Hồng Ngự ngày 27/10/2021