Xuất bản thông tin

null Thăm mô hình nuôi trữ cá đồng mùa nước nổi

Chi tiết bài viết Tin tức

Thăm mô hình nuôi trữ cá đồng mùa nước nổi

Ngày 25/10/2021 Ông Nguyễn Văn Khơi Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cùng các ngành có liên quan đã đến thăm mô hình WB9 nuôi trữ cá đồng mùa nước nổi của hộ anh Huỳnh Văn Kiểm xã Thường Lạc.

Ông Nguyễn Văn Khơi thăm thực tế mô hình

Đây là năm thứ 6 anh Kiểm thực hiện mô hình này, lợi nhuận mỗi năm điều khá cao. Mùa nước nổi năm nay anh tiếp tục thả nuôi hơn 50.000 con cá lăng giống xuống ruộng. Qua hơn một tháng chăm sóc cá đã đạt kích cở khoảng 150 gam/con. Hiện tại nước lũ đã tràn đồng, anh Kiểm cho cá ra ruộng để tiếp tục chăm sóc và sẽ bổ sung cá giống đợt 2 với khoảng 30.000 con nhằm đảm bảo thu hoạch trong nhiều đợt. Theo anh Kiểm thì dự kiến tất cả lượng cá đồng sẽ thu hoạch sau thời điểm thu hoạch vụ thu lúa vụ đông xuân.

Sau khi tham quan thực tế mô hình sinh kế mùa lũ của anh Huỳnh Văn Kiểm Lãnh đạo huyện chỉ đạo các ngành chức chuyên môn tăng cường theo dõi từng giai đoạn cá phát triển và có định hướng cho hộ nuôi chăm sóc cá phát triển, hạn chế bị hao hục con giống./.

Nguyễn Muội