Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác Quốc phòng Quân sự địa phương năm 2021

Ngày 7/12/2021 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021.

Khen thưởng cho các cá nhân và tập thể

Trong năm 2021, Ban CHQS huyện đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, diễn tập được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Về công tác tuyển quân nhập ngũ, huyện đã thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Về công tác chính trị, huyện thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng huyện. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong năm 2022, Ban chỉ huy quân sự huyện Hồng Ngự tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả kết quả phòng, chống dịch COVID-19; duy trì thực hiện tốt mô hình “ tết Quân _Dân”; phát huy tốt vai trò nồng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; đẩy  mạnh thực hiện tốt ba khâu đột phá “nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chất lượng huấn luyện, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự địa phương được khen thưởng./.

Tân Hợp