Xuất bản thông tin

null Kỳ họp HĐND huyện Hồng Ngự lần thứ 3 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Chi tiết bài viết Tin tức

Kỳ họp HĐND huyện Hồng Ngự lần thứ 3 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Ngày 22/12/2021 HĐND huyện Hồng Ngự khóa XII tổ chức kỳ họp thứ ba.  Có 28/32 đại biểu tham dự thống nhất thông qua nhiều tờ trình, nghị quyết quan trọng và bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên UBND huyện

Năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện đã tích cực chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban nhân dân Huyện điều hành, tổ chức thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu quan tâm đến vấn đề xử lý nguồn nước thải của ao nuôi cá lóc ra môi trười bên ngoài để tạo sự hoài hòa lợi ích giữa người nuôi cá và trồng lúa.

Trao hoa cho các đại biểu được bầu bổ sung thành viên UBND huyện

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất cao thông qua 8 tờ trình, Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong đó nổi bật là Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng Ngự gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận đô thị cửa khẩu Thường Phước đạt tiêu chí đô thị loại V. Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tân Hợp