Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 646/UBND-HC 09/06/2020 Phê duyệt thu – chi bán đấu giá hàng tịch thu sung vào công quỹ do Chi cục Thi hành án dân sự Huyện bàn giao
2 645/UBND-HC 08/06/2020 Phê duyệt thu – chi bán đấu giá tài sản là các điểm trường xuống cấp: Trường Tiểu học Thường Phước 1A, Trường Tiểu học Long Khánh B2 (điểm Long Thái) và Trường THCS Long Khánh A
3 645/UBND-HC 09/06/2020 Phê duyệt thu – chi bán đấu giá tài sản là các điểm trường xuống cấp: Trường Tiểu học Thường Phước 1A, Trường Tiểu học Long Khánh B2 (điểm Long Thái) và Trường THCS Long Khánh A
4 643/UBND-HC 09/06/2020 Phòng, chống và điều trị cho người mắc bệnh Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự (cũ)
5 131/BC-UBND 09/06/2020 Tổng kết thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 630/UBND-HC 08/06/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Bãi rác xã Thường Phước 1; hạng mục: Lắp dựng hàng rào lưới B40
7 633/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương cho Phòng Tài nguyên và Môi trường sử dụng kinh phí để thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
8 633/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương cho Phòng Tài nguyên và Môi trường sử dụng kinh phí để thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
9 631/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công
10 631/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Khắc phục lún sụt khu đê bao 2600ha
11 632/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương tạm ứng ngân sách thanh toán khối lượng công trình thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã: Thường Phước 1, Thường Lạc
12 632/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương tạm ứng ngân sách thanh toán khối lượng công trình thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã: Thường Phước 1, Thường Lạc
13 630/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương đầu tư công trình Bãi rác xã Thường Phước 1; hạng mục: Lắp dựng hàng rào lưới B40
14 630/UBND-HC 08/06/2020 Chủ trương đầu tư công trình Bãi rác xã Thường Phước 1; hạng mục: Lắp dựng hàng rào lưới B40
15 2180/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Cây Sung, xã Long Khánh A là chợ hạng 3
16 2179/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A là chợ hạng 3
17 2178/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Cầu Muống, xã Thường Lạc là chợ hạng 3
18 2181/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận chợ Long Khánh B, xã Long Khánh B là chợ hạng 3
19 2177/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Chợ Long Thuận, xã Long Thuận là chợ hạng 3
20 2192/QĐ-UBND 08/06/2020 Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Thường Phước 1