Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 797/VP-HC 16/03/2020 V/v tổ chức Không gian kết nối Doanh nghiệp và Khởi nghiệp
2 796/VP-HC 16/03/2020 V/v đề nghị xem xét lại hình thức thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị ven Sông Tiền
3 795/VP-HC 16/03/2020 V/v hướng dẫn tổng kết thực hiện chương trình CCHC giai đoạn (2011 - 2020) và đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn (2021- 2030)
4 246/UBND-HC 13/03/2020 V/v đề nghị điều chỉnh xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh năm 2020
5 81/KH-UBND 13/03/2020 Đăng ký nghĩa vụ quân sự nam công dân tuổi 17
6 80/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020
7 241/UBND-HC 13/03/2020 Về việc báo cáo số liệu tính toán Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp Tỉnh
8 794/VP-HC 13/03/2020 Về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông năm 2020
9 793/VP-HC 13/03/2020 V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “Made in Việt Nam”
10 792/VP-HC 12/03/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
11 790/VP-HC 12/03/2020 V/v tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
12 789/VP-HC 12/03/2020 V/v ý kiến tình hình quản lý đất bãi bồi trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 788/VP-HC 12/03/2020 V/v liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngành hàng vịt
14 785/VP-HC 12/03/2020 V/v thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022"
15 784/VP-HC 12/03/2020 V/v đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin tình hình triển khai, tiến độ thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 240/UBND-HC 12/03/2020 V/v điều chỉnh bảng giá đất 05 năm (2020-2024)
17 237/UBND-HC 12/03/2020 V/v báo cáo tình hình thu hồi, trả nợ vay cụm, tuyến dân cư năm 2019 và kế hoạch thu hồi trả nợ năm 2020
18 783/VP-HC 12/03/2020 V/v thực hiện Kế hoạch số 64/KHUBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
19 233/UBND-HC 12/03/2020 Về việc rà soát người nhập cảnh để thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19
20 232/UBND-VX 12/03/2020 Về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tại Lễ hội