Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 491/VP-HC 21/02/2020 V/v lấy ý kiến đóng góp và bổ sung, nội dung chỉ tiêu số liệu thuộc lĩnh vực ngành phụ trách
2 485/VP-HC 21/02/2020 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cải tạo sân bóng đá
3 483/VP-HC 21/02/2020 Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
4 55/KH-UBND 20/02/2020 Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên huyện Hồng Ngự năm 2020
5 53/KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
6 52/KH-UBND 20/02/2020 Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2020
7 147/UBND-HC 20/02/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
8 283/UBND-HC 24/03/2020 V/v phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Thường Thới năm 2020
9 142/UBND-HC 19/02/2020 V/v phòng ngừa, xử lý các hành vi lừa đảo, giả mạo văn bản
10 278/UBND-HC 24/03/2020 Về việc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
11 274/UBND-HC 24/03/2020 V/v giải quyết nguồn nước cung cấp nước cho nhà sơ chế đóng gói rau
12 467/VP-HC 19/02/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09 tháng 01 năm 2020
13 135/UBND-VX 19/02/2020 Về việc góp ý dự thảo Quy định quản lý vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Đồng Tháp
14 463/VP-HC 19/02/2020 Về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch
15 460/VP-HC 19/02/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020
16 462/VP-HC 19/02/2020 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020
17 134/UBND-VX 18/02/2020 Về việc tăng cường quản lý người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ vùng dịch bệnh Covid-19
18 133/UBND-VX 18/02/2020 Về việc thực hiện các nội dung liên quan đến người nước ngoài trong thời gian dịch bệnh nCoV
19 50/KH-UBND 18/02/2020 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020
20 51/KH-HĐPHPBGDPL 18/02/2020 Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hồng Ngự năm 2020