Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 56/BC-UBND 23/03/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2020
2 1237/QĐ-UBND 23/03/2020 Điều chỉnh chỉ tiêu phổ cập bơi năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 937/VP-HC 23/03/2020 V/v tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2020
4 934/VP-HC 23/03/2020 V/v hướng dẫn xếp lại hạng đối với các trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện
5 932/VP-HC 23/03/2020 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW
6 82/KH-BCĐ 20/03/2020 Phối hợp vận hành tiếp nhận và tổ chức cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa (cũ) huyện Hồng Ngự
7 1217/QĐ-UBND 20/03/2020 Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19)
8 905/VP-HC 20/03/2020 V/vgóp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 904/VP-HC 20/03/2020 V/v góp ý Dự thảo “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 903/VP-HC 20/03/2020 V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
11 901/VP-HC 19/03/2020 V/v đề nghị rà soát các tồn tại thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 và 2
12 899/VP-HC 19/03/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Hệ thống trụ cấp nước phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền
13 266/UBND-HC 19/03/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 265/UBND-VX 19/03/2020 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh SARS-CoV-2
15 261/UBND-HC 19/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết
16 880/VP-HC 19/03/2020 V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã theo Thông tư 03/2014/TTBKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
17 879/VP-HC 19/03/2020 Về việc thực hiện vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020
18 877/VP-HC 19/03/2020 Về việc góp ý bảng điểm thi đua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020 (huyện, thị, thành phố)
19 876/VP-HC 18/03/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia trên phương tiện quảng cáo ngoài trời
20 262/UBND-HC 19/03/2020 Về việc xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất